Odesílatel

Královéhradecký kraj
ID: gcgbp3q · IČ: 70889546 · Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové, CZ · (Spisová aplikace)

Předmět

Oznámení společného jednání o návrhu A č. 3 ZÚR KHK - veřejná vyhláška obce

Doručenka

dnes 08:37
ID: 679078272 · Typ: Přijatá datová zpráva

Události zprávy

27. 05. 2019 11:01
EV0: Datová zpráva byla podána.
27. 05. 2019 11:01
EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
dnes 08:37
EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Podací razítko

ID
102039415149425
Čas
27. 05. 2019 11:01:41
Vystavitel
CN=PostSignum Qualified CA 3-TSA,O=Česká pošta, s.p. [IČ 47114983],C=CZ
Sériové číslo
4c 4b ab
Předmět
CN=PostSignum TSA - TSU 5,OU=Time Stamping Authority,O=Česká pošta, s.p. [IČ 47114983],OU=NTRCZ-47114983,C=CZ
Platnost od
14. 11. 2018 09:36:29
Platnost do
22. 12. 2024 09:36:29

Elektronická značka / pečeť MV

Přílohy

PDF · 91,01 kB
PDF · 108,86 kB

Čísla jednací a spisové značky

Naše č. jednací: KUKHK–14525/UP/2019
Naše spisová značka: KUKHK–14525/UP/2019
Vaše č. jednací: --
Vaše spisová značka: --
Ostatní parametry zprávy nebyly vyplněny  

POMOCNÉ ÚDAJE (K RUKÁM, JMÉNO ODESÍLATELE)

K rukám: --
Zpráva typu 'do vlastních rukou': Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne
Přidat jméno odesílatele: Ne

Zmocnění

Právní předpis číslo: -- Rok: -- §: -- Odstavec: -- Písmeno: --

Na tuto zprávu lze bezplatně odpovědět.

❮ Zpět na seznam